Pro koho je HPSP vhodná?

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi se zaměřuje na široké spektrum cílových skupin, které zahrnují jak osoby se zdravotním znevýhodněním, tak osoby se specifickými potřebami nebo sociálním znevýhodněním.

HPSP je vhodná pro klienty všech věkových kategorii od nejmenších dětí po seniory. Pozitivně působí na klienty s poruchami chování nebo učení, vadou řeči nebo smyslovým či mentálním handicapem. Dále hiporehabilitační programy pomáhají lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, ať už dětem nebo i dospělým.

Nebojte se nás oslovit, hiporehabilitační programy sestavujeme každému na míru. A tak se HPSP muže stát třeba i vhodným stmelovacím a zážitkovým programem teambuildingu.
A konečně, hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi je vhodná vlastně pro každého, kdo chce pocítit sílu zklidňující koňské energie.