Co to je HPSP?

Náš hiporehabilitační spolek Rosinanta, z.s. se specializuje na provozování hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP). Tato hiporehabilitační disciplína využívá kontakt a interakci s koněm a prostředí stáje jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo lidí těmito znevýhodněními ohrožených.
Naším posláním je pomáhat lidem se specifickými potřebami, a to především v oblasti rozvoje sociálních schopností a dovedností. Využíváme prostředí ranče, kde se klienti učí dodržovat pravidla chování, spolupracovat ve skupině, vytvářet kontakt se zvířaty – od hlazení, přes čistění srsti a česání hřívy, až k vodění koní a plnění různých úkolů a nakonec i jízdě na koni. To všechno jsou působivé faktory, které osobám s mentálním, smyslovým nebo fyzickým znevýhodněním velmi pomáhá posléze zvládat zapojení do každodenního života. Umožňuje jim navázání nových kontaktů, rozvoj fyzické kondice a má prokazatelně pozitivní vliv na psychiku.

Mezi hlavní cíle metody HPSP patří rozvoj sociálních dovedností jako jsou komunikace, schopnost spolupráce, pocit sounáležitosti, dále napomáhá snížení rizika sociálního vyloučení, jelikož klienty učí navázání nových kontaktů, posílení stávajících vztahů a aktivizaci jedince. Působením přítomnosti zvířete dochází k rozvoji psychické kondice, což se projevuje zlepšením kognitivních funkcí, posílením sebevědomí, uvolněním mysli. U klientů je zaznamenán okamžitý i dlouhodobý pozitivní vliv na chování ( sebekontrola, soběstačnost). V neposlední radě působí hiporehabilitační programy pozitivně také na zdraví člověka a jeho fyzickou kondici. Aktivity s koněm včetně ježdění zlepšují pohybovou koordinaci a rovnováhu a normalizují svalové napětí.